fbpx

Адвокатско дружество Гроздев и Бари

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400001460
Колегия: Стара Загора
Адрес: 6000; област: Стара Загора; община: Стара Загора; град: гр. Стара Загора; бул. "Генерал Столетов" 66 Телефон: (042) 600419
Факс: (042) 620195

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 14.10.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №335 / 30.9.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1800010060 Димитър Иванов Гроздев
Представляващ: 1400047180 Хамид Бари Хамид
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1800010060 Димитър Иванов Гроздев
управител: 1400047180 Хамид Бари Хамид

Съдружници
съдружник: 1800010060 Димитър Иванов Гроздев
съдружник: 1400047180 Хамид Бари Хамид