Адвокатско дружество Хорозов и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Идентификация
Личен номер: 2700027710
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Възраждане; град: София; бул. "Ал. Стамболийски" №130-132, ет. 3, офис. 3 Телефон: (02) 4839717
Факс: (02) 4839717

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 10.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 08.2.2011 г.

Представляващи
Представляващ: 1300001010 Велислава Георгиева Хорозова
Представляващ: 1100187510 Георги Стоянов Хорозов
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1300001010 Велислава Георгиева Хорозова
управител: 1100187510 Георги Стоянов Хорозов

Съдружници
съдружник: 1300001010 Велислава Георгиева Хорозова
съдружник: 1100187510 Георги Стоянов Хорозов

Печат   Имейл