Адвокатско дружество Димитров и Пелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800025510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Солунска" №43, ет. 1, ап. 1. Телефон: (02) 4372005

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 15.7.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 13.7.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1800185710 Димитър Ганчев Пелов
Представляващ: 1200246210 Явор Николов Димитров
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1800185710 Димитър Ганчев Пелов
управител: 1200246210 Явор Николов Димитров

Съдружници
съдружник: 1800185710 Димитър Ганчев Пелов
съдружник: 1200246210 Явор Николов Димитров

Печат   Имейл