Адвокатско дружество Вълков, Урдев и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Идентификация
Личен номер: 2300018510
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Триадица; град: София; ул. "Три уши" №6 - Б, ет. 4.

Web: https://www.lawsofia.eu 

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 04.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №01 / 21.1.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1700157710 Венелин Тодоров Урдев
Представляващ: 1900225410 Георги Апостолов Вълков
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1700157710 Венелин Тодоров Урдев
управител: 1900225410 Георги Апостолов Вълков

Съдружници
съдружник: 1700157710 Венелин Тодоров Урдев
съдружник: 1900225410 Георги Апостолов Вълков


Печат   Имейл