Адвокатско дружество Сираков и Сираков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2600000247
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; бул. България №3, ет. 1, ап. 10 Телефон: (0301) 62982

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 15.6.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 08.6.2011 г.

Представляващи
Представляващ: 1500004847 Лилян Йосифов Сираков
Представляващ: 1700011647 Любомир Лилянов Сираков
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1500004847 Лилян Йосифов Сираков
управител: 1700011647 Любомир Лилянов Сираков

Съдружници
съдружник: 1500004847 Лилян Йосифов Сираков
съдружник: 1700011647 Любомир Лилянов Сираков

Печат   Имейл