Адвокатско дружество Караманолов и съдружници

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000147
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; ул. Дичо Петров 16 , ет. 3 Телефон: (0301) 81500
Факс: (0301) 81001

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 22.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 28.9.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1000001047 Богдан Томов Караманолов
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1000001047 Богдан Томов Караманолов

Съдружници
съдружник: 1000001047 Богдан Томов Караманолов
съдружник: 1300009647 Захари Стефанов Сираков
съдружник: 1100009147 Иван Милков Гавазов

Печат   Имейл