Адвокатско дружество Цуцов, Козарев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800001088
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; бул. "Панайот Хитов" № 5 Телефон: (044) 634072

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 02.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 20.4.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1200008388 Кирил Иванов Цуцов
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1200008388 Кирил Иванов Цуцов

Съдружници
съдружник: 1200008388 Кирил Иванов Цуцов
съдружник: 1600029080 Милен Иванов Козарев

Печат   Имейл