fbpx

Адвокатско дружество НАЧКОВ, ДОМУСЧИЕВА

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000888
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Г. С. Раковски" № 1, ет. 1, офис. 1 Телефон: (044) 624044

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 20.5.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 10.2.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1000012988 Петър Савов Начков
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1000012988 Петър Савов Начков

Съдружници
съдружник: 1000005588 Екатерина Неделчева Домусчиева
съдружник: 1000012988 Петър Савов Начков