Адвокатско дружество Кършев, Балджиева и К о

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2500000488
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Любен Каравелов" № 12 Телефон: (0889) 527849

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 14.10.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 26.9.2008 г.

Представляващи
Представляващ: 1800007288 Илиян Панайотов Кършев
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1800007288 Илиян Панайотов Кършев

Съдружници
съдружник: 1800007288 Илиян Панайотов Кършев
съдружник: 1300018888 Миглена Димитрова Балджиева

Печат   Имейл