Адвокатско дружество Стефанова, Мянкова и Стефанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000170
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. "Тодор Александров" 7, ет. 1 Телефон: (082) 877444
Факс: (082) 877444

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 22.2.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №36 / 19.10.2006 г.

Представляващи
Представляващ: 1600008370 Рена Енчева Стефанова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1600008370 Рена Енчева Стефанова

Съдружници
съдружник: 1100008770 Ангел Йорданов Стефанов
съдружник: 1000005970 Николинка Христова Мянкова
съдружник: 1600008370 Рена Енчева Стефанова

Печат   Имейл