Адвокатско дружество ПЕТЯ ХРИСТОВА И СВЕТЛИН КЪНЕВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2100001070
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; Александровска 87, ет. 2 Телефон: (082) 873706

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 28.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 26.7.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1100035570 Петя Христова Райкова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1100035570 Петя Христова Райкова

Съдружници
съдружник: 1100035570 Петя Христова Райкова
съдружник: 1900113410 Светлин Василев Кънев

Печат   Имейл