Адвокатско дружество МАРТЕВА И ДИМИТРОВА

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000970
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Света Троица 2, вх. А, ет. 1 Телефон: (082) 519585

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 01.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 11.11.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1100026270 Мила Живкова Димитрова
Представляващ: 1800032270 Светлана Райкова Мартева
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1100026270 Мила Живкова Димитрова
управител: 1800032270 Светлана Райкова Мартева

Съдружници
съдружник: 1100026270 Мила Живкова Димитрова
съдружник: 1800032270 Светлана Райкова Мартева

Печат   Имейл