Адвокатско дружество ДИМОВА , СЕВЕРИНОВ И ТРИФОНОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000770
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Д-р Петър Берон 9, вх. 1, ет. 2 Телефон: (082) 878844

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 17.9.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 11.6.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1900037270 Доротея Младенова Димова
Представляващ: 1600034770 Левен Сабинов Северинов
Представляващ: 1100034070 Тихомир Младенов Трифонов
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1900037270 Доротея Младенова Димова
управител: 1600034770 Левен Сабинов Северинов
управител: 1100034070 Тихомир Младенов Трифонов

Съдружници
съдружник: 1900037270 Доротея Младенова Димова
съдружник: 1600034770 Левен Сабинов Северинов
съдружник: 1100034070 Тихомир Младенов Трифонов

Печат   Имейл