Адвокатско дружество Димитър Цонев-Галина Механджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400000870
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Хан Аспарух 31 Телефон: (082) 836077

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 25.6.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 25.3.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1100033670 Галина Ангелова Механджиева
Представляващ: 1900000970 Димитър Симеонов Цонев
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1100033670 Галина Ангелова Механджиева
управител: 1900000970 Димитър Симеонов Цонев

Съдружници
съдружник: 1100033670 Галина Ангелова Механджиева
съдружник: 1900000970 Димитър Симеонов Цонев

Печат   Имейл