Адвокатско дружество ГАНЕВА И МАТЕВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400001270
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Александровска 71, ет. 1 Телефон: (082) 821101

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 30.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №42 / 15.12.2011 г.

Представляващи
Представляващ: 1400001770 Мария Симеонова Ганева
Представляващ: 1500026170 Филип Люлинов Матев
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1400001770 Мария Симеонова Ганева
управител: 1500026170 Филип Люлинов Матев

Съдружници
съдружник: 1400001770 Мария Симеонова Ганева
съдружник: 1500026170 Филип Люлинов Матев

Печат   Имейл