Адвокатско дружество Мандалчев и Дешкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2700002440
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; ул. "4 - ти януари" 36, ет. 5 Телефон: (032) 395720
Факс: (032) 395720

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 07.6.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 20.5.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1000112140 Лилия Георгиева Дешкова - Мандалчева
Представляващ: 1200103040 Христо Василев Мандалчев
Начин на представляване: заедно и потделно

Управителен съвет
управител: 1000112140 Лилия Георгиева Дешкова - Мандалчева
управител: 1200103040 Христо Василев Мандалчев

Съдружници
съдружник: 1000112140 Лилия Георгиева Дешкова - Мандалчева
съдружник: 1200103040 Христо Василев Мандалчев

Печат   Имейл