Адвокатско дружество Давчев, Давчев и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800002140
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; пл. "Кочо Честименски" 2, вх. Б, ет. 1 Телефон: (032) 642970
Факс: (032) 642952

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 17.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 11.3.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1600017140 Владимир Йорданов Давчев
Представляващ: 1700050640 Константин Йорданов Давчев
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1600017140 Владимир Йорданов Давчев
управител: 1700050640 Константин Йорданов Давчев

Съдружници
съдружник: 1600017140 Владимир Йорданов Давчев
съдружник: 1700050640 Константин Йорданов Давчев

Печат   Имейл