Адвокатско дружество СТОЯНОВ и ИВАНОВА

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2700000458
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (ул. ) "Дим. Константинов" 23а, ет. 2, офис. 5 Телефон: (088) 5202022

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 02.4.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 20.2.2008 г.

Представляващи
Представляващ: 1200023058 Виктор Людмилов Стоянов
Представляващ: 1000003158 Росица Красимирова Иванова
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1200023058 Виктор Людмилов Стоянов
управител: 1000003158 Росица Красимирова Иванова

Съдружници
съдружник: 1200023058 Виктор Людмилов Стоянов
съдружник: 1000003158 Росица Красимирова Иванова

Печат   Имейл