Адвокатско дружество ПЕТРАНОВ,НЕДКОВ и ПАРТНЬОРИ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Идентификация
Личен номер: 2600000758
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; ул. Полтава 5, офис. 3

Телефон: (088) 6278058

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 12.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №78 / 15.11.2012 г.

Представляващи
Представляващ: 1000491110 Орлин Николаев Недков
Представляващ: 1300025758 Симеон Георгиев Петранов
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1000491110 Орлин Николаев Недков
управител: 1300025758 Симеон Георгиев Петранов

Съдружници
съдружник: 1000491110 Орлин Николаев Недков
съдружник: 1300025758 Симеон Георгиев Петранов


Печат   Имейл