Адвокатско дружество МЛАДЕНОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400000258
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; УЛ. " Катя Попова" 2, ет. 4, офис. 19 Телефон: (064) 826529

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 03.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №93 / 16.11.2006 г.

Представляващи
Представляващ: 1000005058 Стефан Борисов Младенов
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1000005058 Стефан Борисов Младенов

Съдружници
съдружник: 1500003858 Велка Павлова Стефанова
съдружник: 1000005058 Стефан Борисов Младенов

Печат   Имейл