Адвокатско дружество ЛАЗАРОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000358
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (ул. ) "Св. Св. Кирил и Методий" 18, офис. 7 Телефон: (064) 800976

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 13.8.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №48 / 19.7.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1800014158 Огнян Николаев Лазаров
Начин на представляване: представлява се от управителя

Управителен съвет
управител: 1800014158 Огнян Николаев Лазаров

Съдружници
съдружник: 1700019758 Георги Стефанов Гашаров
съдружник: 1800014158 Огнян Николаев Лазаров

Печат   Имейл