Адвокатско дружество Йотов, Ботева и сие

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000158
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (пл. ) Възраждане 1 Телефон: (064) 804783
Факс: (064) 804783

Статус: Заличено
Дата на първоначално вписване: 18.9.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №31 / 29.12.2005 г.

Открито производство по ликвидация
Ликвидатор: Оля Петрова Ботева, ЕГН: 7204154051
Заличено: Заличено от Адвокатския съвет от 26.03.2010 г.

Съдружници
съдружник: 1900460810 Искрен Маринов Йотов
съдружник: 1600008858 Оля Петрова Ботева-Хинкова

Печат   Имейл