Адвокатско дружество ДАНКОВ,НИКОЛОВ И СИЕ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2300000558
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (ул) "Бъкстон" №5, ет. 2, офис. 1 Телефон: (088) 7626257

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 27.10.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №66 / 14.10.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1800008258 Красимир Димитров Данков
Представляващ: 1500024758 Тихомир Николаев Николов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1800008258 Красимир Димитров Данков
управител: 1500024758 Тихомир Николаев Николов

Съдружници
съдружник: 1800008258 Красимир Димитров Данков
съдружник: 1500024758 Тихомир Николаев Николов

Печат   Имейл