Адвокатско дружество Аспарухов и съдружници

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000658
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (ул. ) Цар Симео н" 22Б, ет. 2 Телефон: (064) 806184

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 17.9.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №45 / 17.8.2011 г.

Представляващи
Представляващ: 1100000558 Пламен Илиев Аспарухов
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1100000558 Пламен Илиев Аспарухов

Съдружници
съдружник: 1100000558 Пламен Илиев Аспарухов
съдружник: 1500000458 Силвия Тошева Григорова

Печат   Имейл