Адвокатско дружество КАРАБОЙЧЕВ И ТАНЧЕВА

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000844
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Цар Самуил" №28, кант. 13 Телефон: (0887) 388243

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 01.9.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№ 7 / 29.7.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1900002944 Валентин Цвятков Карабойчев
Представляващ: 1700021444 Севдалина Ганчева Танчева
Начин на представляване: Заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1900002944 Валентин Цвятков Карабойчев
управител: 1700021444 Севдалина Ганчева Танчева

Съдружници
съдружник: 1900002944 Валентин Цвятков Карабойчев
съдружник: 1700021444 Севдалина Ганчева Танчева

Печат   Имейл