Адвокатско дружество ГЕОРГИ МИЛЧЕВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Идентификация
Личен номер: 2400000944
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; гр. Пазарджик, ул. "Цар Самуил" 28 Телефон: (0888) 403416

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 16.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№8 / 22.12.2011 г.

Представляващи
Представляващ: 1400005644 Георги Маринов Милчев
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1400005644 Георги Маринов Милчев

Съдружници
съдружник: 1400005644 Георги Маринов Милчев
съдружник: 1000030644 Крум Иванов Иванов

Печат   Имейл