Адвокатско дружество Белчева и Караджова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Идентификация
Личен номер: 2500001044
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; гр. Пазарджик, ул. "Цар Самуил" 28, кант. 11

Телефон: (0879) 998399

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 27.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№2 / 15.3.2012 г.

Представляващи
Представляващ: 1500004944 Ганка Гетова Белчева
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1500004944 Ганка Гетова Белчева

Съдружници
съдружник: 1500004944 Ганка Гетова Белчева
съдружник: 1400022744 Стефка Георгиева Караджова


Печат   Имейл