Адвокатско дружество АД Кънчо Станчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2900000544
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Иван Вазов" 18, ет. 1 Телефон: (0878) 256584

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 21.9.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№10 / 22.8.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1600014344 Кънчо Пенчев Станчев
Начин на представляване: Дружеството се представлява от съдружника-Кънчо Пенчев Станчев

Управителен съвет
управител: 1600014344 Кънчо Пенчев Станчев

Съдружници
съдружник: 1600014344 Кънчо Пенчев Станчев
съдружник: 1100018544 Никола Рангелов Антов

Печат   Имейл