Адвокатско дружество Тихолов и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400000355
Колегия: Ловеч
Адрес: 5500; област: Ловеч; община: Ловеч; град: гр. Ловеч; ул. Търговска 22, ет. 4, кантора 404 Телефон: (068) 603812

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 16.7.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 15.7.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1700005255 Стефан Тихолов Тихолов
Начин на представляване: от управителя

Управителен съвет
управител: 1700005255 Стефан Тихолов Тихолов

Съдружници
съдружник: 1700005255 Стефан Тихолов Тихолов
съдружник: 1400004655 Ценка Димитрова Тихолова

Печат   Имейл