Адвокатско дружество ДИМОВА, ДИМОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000255
Колегия: Ловеч
Адрес: 5600; област: Ловеч; община: Троян; град: гр. Троян; ул. Г. С. Раковски 53 Телефон: (0884) 987711

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 09.7.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 07.7.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1600011455 Бисер Божидаров Димов
Представляващ: 1500011755 Цвета Кръстева Димова
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1600011455 Бисер Божидаров Димов
управител: 1500011755 Цвета Кръстева Димова

Съдружници
съдружник: 1600011455 Бисер Божидаров Димов
съдружник: 1500011755 Цвета Кръстева Димова

Печат   Имейл