Адвокатско дружество Димитров и Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2900000525
Колегия: Кюстендил
Адрес: 2500; област: Кюстендил; община: Кюстендил; град: гр. Кюстендил; Цар Освободител 64, ет. 2 Телефон: (0888) 315090

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 19.9.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 19.9.2013 г.

Представляващи
Представляващ: 1400007525 Димитър Йорданов Димитров
Представляващ: 1400011525 Илияна Боянова Димитрова
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1400007525 Димитър Йорданов Димитров
управител: 1400011525 Илияна Боянова Димитрова

Съдружници
съдружник: 1400007525 Димитър Йорданов Димитров
съдружник: 1400011525 Илияна Боянова Димитрова

Печат   Имейл