Адвокатско дружество Димитрова и Партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2200000425
Колегия: Кюстендил
Адрес: 2500; област: Кюстендил; община: Кюстендил; град: гр. Кюстендил; Асен Златаров 4 Телефон: (0888) 927672

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 12.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 28.3.2013 г.

Представляващи
Представляващ: 1000021625 Свилена Петрова Димитрова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1000021625 Свилена Петрова Димитрова

Съдружници
съдружник: 1000020830 Диана Валериева Димитрова
съдружник: 1000021625 Свилена Петрова Димитрова

Печат   Имейл