Адвокатско дружество АТАНАСОВ, АТАНАСОВА И ПАРТНЬОРИ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2600000325
Колегия: Кюстендил
Адрес: 2600; област: Кюстендил; община: Дупница; град: гр. Дупница; Ж. К. БИСТРИЦА БЛ. 90А ЕТ. 4 АП. 10 Телефон: (088) 6545400

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 18.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 25.11.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1600009925 Емил Йорданов Атанасов
Представляващ: 1300020025 Роза Василева Атанасова
Начин на представляване: ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

Управителен съвет
управител: 1600009925 Емил Йорданов Атанасов
управител: 1300020025 Роза Василева Атанасова

Съдружници
съдружник: 1600009925 Емил Йорданов Атанасов
съдружник: 1300020025 Роза Василева Атанасова

Печат   Имейл