fbpx

Адвокатско дружество Антимов и Канева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2300000125
Колегия: Кюстендил
Адрес: 2500; област: Кюстендил; община: Кюстендил; град: гр. Кюстендил; ул. "Демокрация" 36 А Телефон: (078) 520393

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 03.12.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №09 / 24.11.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1900020425 Румен Василев Антимов
Представляващ: 1000027025 Светлана Петрова Канева
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1900020425 Румен Василев Антимов
управител: 1000027025 Светлана Петрова Канева

Съдружници
съдружник: 1900020425 Румен Василев Антимов
съдружник: 1000027025 Светлана Петрова Канева