fbpx

Адвокатско дружество Янков,Пенчев и сие

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000293
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; бул. "25 септември" 52, ет. 2, офис. 9 Телефон: (058) 603614

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 06.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 19.4.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1000012593 Милен Димитров Янков
Представляващ: 1200019193 Милко Великов Пенчев
Начин на представляване: Заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1000012593 Милен Димитров Янков
управител: 1200019193 Милко Великов Пенчев

Съдружници
съдружник: 1000012593 Милен Димитров Янков
съдружник: 1200019193 Милко Великов Пенчев