Адвокатско дружество СЛАВОВА И ТУХЧИЕВА

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000793
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. Д-р Константин Стоилов 5, ет. 1, офис. 2 Телефон: (088) 8961387

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 20.3.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 28.2.2013 г.

Представляващи
Представляващ: 1000010993 Маргарита Гочева Тухчиева
Представляващ: 1800012393 Миглена Маринова Славова
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1000010993 Маргарита Гочева Тухчиева
управител: 1800012393 Миглена Маринова Славова

Съдружници
съдружник: 1000010993 Маргарита Гочева Тухчиева
съдружник: 1800012393 Миглена Маринова Славова

Печат   Имейл