fbpx

Адвокатско дружество КИРЯКОВИ И КО

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2100000193
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Независимост" 2А, ет. 3, кантора 1 Телефон: (0888) 510605

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 06.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 01.4.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1800013893 Николай Жеков Киряков
Представляващ: 1200088990 Силвия Лазарова Кирякова
Начин на представляване: Заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1800013893 Николай Жеков Киряков
управител: 1200088990 Силвия Лазарова Кирякова

Съдружници
съдружник: 1800013893 Николай Жеков Киряков
съдружник: 1200088990 Силвия Лазарова Кирякова