fbpx

Адвокатско дружество ДАЛАКМАНСКА И ЦАНКОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000493
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Георги Кирков" 9, ет. 3, офис. 11 Телефон: (058) 621906

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 10.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 16.9.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1400018193 Диана Илиева Далакманска
Представляващ: 1500019393 Ивайло Иванов Цанков
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1400018193 Диана Илиева Далакманска
управител: 1500019393 Ивайло Иванов Цанков

Съдружници
съдружник: 1400018193 Диана Илиева Далакманска
съдружник: 1500019393 Ивайло Иванов Цанков