fbpx

Адвокатско дружество Тъпов и Гьопсалиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000153
Колегия: Габрово
Адрес: 5300; област: Габрово; община: Габрово; град: Габрово; ул. "Тракия" 21 Телефон: (066) 804234
Факс: (066) 804234

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 19.1.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на Окръжен съд №206 / 07.2.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1800003853 Борислав Илиев Гьопсалиев
Представляващ: 1400003953 Симеон Петров Тъпов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1800003853 Борислав Илиев Гьопсалиев
управител: 1400003953 Симеон Петров Тъпов

Съдружници
съдружник: 1800003853 Борислав Илиев Гьопсалиев
съдружник: 1400003953 Симеон Петров Тъпов