fbpx

Адвокатско дружество Николов - Марков и съдружници

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2600000553
Колегия: Габрово
Адрес: 5300; област: Габрово; община: Габрово; град: гр. Габрово; ул. "Евтим Дабев" 6 Телефон: (066) 803308
Факс: (066) 803308

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 02.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 15.11.2006 г.

Представляващи
Представляващ: 1400004353 Радослав Дочев Николов
Представляващ: 1300008453 Теодор Марков Марков
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1400004353 Радослав Дочев Николов
управител: 1300008453 Теодор Марков Марков

Съдружници
съдружник: 1000004453 Иван Милков Жалков
съдружник: 1400004353 Радослав Дочев Николов
съдружник: 1000012253 Росен Петев Димов
съдружник: 1300008453 Теодор Марков Марков