fbpx

Адвокатско дружество Банкова-Баракова и съдружници

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000453
Колегия: Габрово
Адрес: 5300; област: Габрово; община: Габрово; град: гр. Габрово; ул. "Скобелевска" 30, ет. 1, ап. 4 Телефон: (066) 804246
Факс: (066) 804246

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 02.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.9.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1200011253 Нели Владова Баракова
Представляващ: 1400000553 Светла Банкова Василева
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1200011253 Нели Владова Баракова
управител: 1400000553 Светла Банкова Василева

Съдружници
съдружник: 1400012153 Евгения Петрова Попова
съдружник: 1200011253 Нели Владова Баракова
съдружник: 1400000553 Светла Банкова Василева