Адвокатско дружество ТОНОВ и съдружници

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2500000230
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: Враца; ул. "Стоян Кялъчев " 18, ет. 1 Телефон: (092) 663002

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1700010930 Станислав Йорданов Тонов
Начин на представляване: Дружеството се представлява от Станислав Тонов

Управителен съвет
управител: 1700010930 Станислав Йорданов Тонов

Съдружници
съдружник: 1100015237 Васил Цветанов Бенов
съдружник: 1200005830 Катя Цветанова Климентова
съдружник: 1700010930 Станислав Йорданов Тонов

Печат   Имейл