Адвокатско дружество Пешковски и Карамелски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2900000130
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: Враца; ул. "Лукашов" 11 Телефон: (092) 661030

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1100003130 Гошо Петров Пешковски
Представляващ: 1100012430 Цветизар Борисов Карамелски
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1100003130 Гошо Петров Пешковски
управител: 1100012430 Цветизар Борисов Карамелски

Съдружници
съдружник: 1100003130 Гошо Петров Пешковски
съдружник: 1100012430 Цветизар Борисов Карамелски

Печат   Имейл