Адвокатско дружество Консулт Груп

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2100000330
Колегия: Враца
Адрес: 3100; област: Враца; община: Мездра; град: Мездра; ул. "Св.Кирил и Методий" 16 Телефон: (0910) 92228

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1300001730 Виктория Данчева Данкова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1300001730 Виктория Данчева Данкова

Съдружници
съдружник: 1300001730 Виктория Данчева Данкова

Печат   Имейл