Адвокатско дружество Димитров и Партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400000530
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: гр. Враца; ул. " Антим І " 2, ет. 3 Телефон: (0878) 909903

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 05.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №204 / 07.11.2012 г.

Представляващи
Представляващ: 1000051390 Климентина Димитрова Хаджипавлова
Представляващ: 1100019630 Пламен Димитров Припърженски
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1000051390 Климентина Димитрова Хаджипавлова
управител: 1100019630 Пламен Димитров Припърженски

Съдружници
съдружник: 1000051390 Климентина Димитрова Хаджипавлова
съдружник: 1100019630 Пламен Димитров Припърженски

Печат   Имейл