Адвокатско дружество Йордан Йорданов, Стела Янкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2300000450
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5200; област: Велико Търново; община: Павликени; град: гр. Павликени; пл. " Свобода " 24 Телефон: (0610) 52830

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 03.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 15.12.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1100009550 Йордан Цветанов Йорданов
Представляващ: 1100021350 Стела Иванова Янкова
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1100009550 Йордан Цветанов Йорданов

Съдружници
съдружник: 1100009550 Йордан Цветанов Йорданов
съдружник: 1100021350 Стела Иванова Янкова

Печат   Имейл