fbpx

Адвокатско дружество Иванов, Димова - Дурчева, Брайнов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400000150
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: Велико Търново; ул."Рафаил Попов" 2 Телефон: (062) 601371

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на Окръжен съд №3 / 03.1.2005 г.

Представляващи
Представляващ: 1500000350 Иван Стойчев Иванов
Представляващ: 1100000450 Красимира Тотева Димова-Дурчева
Представляващ: 1800000550 Любомир Илиев Брайнов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1500000350 Иван Стойчев Иванов
управител: 1100000450 Красимира Тотева Димова-Дурчева
управител: 1800000550 Любомир Илиев Брайнов

Съдружници
съдружник: 1500000350 Иван Стойчев Иванов
съдружник: 1100000450 Красимира Тотева Димова-Дурчева
съдружник: 1800000550 Любомир Илиев Брайнов