Адвокатско дружество Стефанова и Панамска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2500001690
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Неофит Бозвели" №3, ет. 3, офис. 11 Телефон: (052) 626577

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 18.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 08.1.2008 г.

Представляващи
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1600098590 Теодосия Дончева Панамска

Съдружници
съдружник: 1200025190 Деяна Йорданова Стефанова - Бонева
съдружник: 1600098590 Теодосия Дончева Панамска

Печат   Имейл