Адвокатско дружество Ставрев и Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400003890
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Братя Миладинови" №30 Телефон: (052) 603338

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 01.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 09.2.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1300005490 Биляна Николаева Димитрова-Петрова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1300005490 Биляна Николаева Димитрова-Петрова

Съдружници
съдружник: 1300005490 Биляна Николаева Димитрова-Петрова
съдружник: 1400109390 Васил Валентинов Ставрев

Печат   Имейл