Адвокатско дружество Петров, Ковачева и Стефанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Идентификация
Личен номер: 2200004890
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Цар Симеон І" №6, вх. А, ет. 1

Телефон: (052) 630362

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 03.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.12.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1700028190 Димитър Димов Петров
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1700028190 Димитър Димов Петров

Съдружници
съдружник: 1700028190 Димитър Димов Петров
съдружник: 1700112090 Йово Богданов Стефанов
съдружник: 1700115490 Снежина Любомирова Ковачева


Печат   Имейл